Consendo

Младши Оперативен счетоводител

Ако желаете да станете част от нашия екип, да развиете и подобрите знанията и уменията си, както и да придобиете опит в цялостно и комплексно счетоводно обслужване на компании от различни сфери, това е подходящата позицията за вас.

Отдел Счетоводен отдел
Адрес София, Студенски град
Обучение: Бакалавър/Магистър

Отговорности

Подкрепа на главен счетоводител в цялостно организиране и осъществяване на финансово-счетоводната отчетност на клиентите ни,съгласно счетоводните им политики и приложимите счетоводните стандарти, което включва:

 • осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи;
 • изготвяне на ДДС декларации, VIES декларации, Интрастат декларации и др., задължителни отчетни регистри и документи по българското законодателство;
 • изготвяне на вътрешни отчети съгласно изискванията на нашите клиенти
 • счетоводно и данъчно приключване;
 • изготвяне на междинни и годишни финансови отчети;
 • изготвяне на данъчни декларации;
 • комуникация с клиенти и контрагенти;
 • участие в процедури на НАП и др. държавни органи

Изисквания

 • Висше икономическо образование / специалност финанси или счетоводство/ завършено или в процес на обучение;
 • Познаване на нормативните актове в областта на данъчното и осигурително законодателство в България, на счетоводната отчетност, на финансовата дейност и вътрешния финансов контрол;
 • Опит и владеене на MS Office, Excel и нормална компютърна грамотност
 • Опит в счетоводството би било предимство;
 • Опит в обработка и анализ на голям обем от данни;
 • Работата със счетоводни софтуери и ЕRP системи са сериозно предимство;
 • Владеене на много добър английски език и гръцки или италиански език ще се считат за сериозно предимство.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с нас, за да можем да ви консултираме безплатно.

Заедно изградихме бизнес ядро, решаващо проблеми от финансово, счетоводно и планово естество. Благодарение на нейните съвети, висшия мениджмънт на компанията използва успешно открилите се възможности, установени след направените експертни оценки.

Александра Антонова
СББ Груп
Този сайт използва бисквитки