Consendo

Изнесен главен счетоводител

Изнесен главен счетоводител

Това е услуга подходяща за компания с голям документообород, преминаваша от малка към средна. В малката фирма е по изгодно да се разчита на външно счетоводство, защото няма нужния обем от работа, да уплътни времето на един счетоводител. Тъкмо обратното, когато една фирма вече е средна по обем, то има достатъчно счетоводна работа както за оперативен, така и за главен счетоводител, които да са назначени като служителите във фирмата.

Тази услуга е насочена към фирмите, които са по средата. При тях има достатъчно документи и счетоводна работа, но тя не е толкова много, че да може да уплътни времето и да използва напълно уменията на един главен счетоводител. В този преходен процес е много по изгорно, както финансово, така и чисто практично, да се използва оперативен счетоводител, или дори двама оперативни счетоводителя в комбинация с нашата услуга “Изнесен главен счетоводител”.

Нашата роля ще е да работим съвместно с управителя и оперативния ви счетоводител. Да консултираме, обучаваме и следим за спазването на всички законови норми, както и да заверяваме годишните отчети.  Допълнително ще водим и комуникацията с одитор, ако фирмата подлежи на задължителен одит.

Ако сте компания, която смята, че има нужда от тази услуга, но се притеснявате, че нямате на място оперативен счетоводител, ние можем да ви помогнем и в това, като подберем правилния за вас човек и в последствие работим с него, за да го обучаваме и развиваме като професионалист.

Тази услуга е полезна, защото:

  • Имате човек на място, които е счетоводител и се грижи за ежедневната работа по осчетоводяване на документи, зареждане на плащания, съставяне на вътрешни отчети и справки
  • Имате главен счетоводител, които може да използвате при нужда и които е на място при вас в определени дни от месеца, без да е нуждо да имате назначен такъв специалист във вашата фирма
  • Използвате опита и консултантите ни при бизнес казуси и въпроси

Заявете среща с наш представител.

Разберете повече от наш представител как можем да ви съдействаме.

Този сайт използва бисквитки