Consendo

VC Right Services Sidebar

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Заедно изградихме бизнес ядро, решаващо проблеми от финансово, счетоводно и планово естество. Благодарение на нейните съвети, висшия мениджмънт на компанията използва успешно открилите се възможности, установени след направените експертни оценки.

Александра Антонова
СББ Груп
Този сайт използва бисквитки