Consendo

Кога е най-подходящия момент да наемем нов човек в екипа?

най-подходящия момент да наемем нов човек в екипа
Consendo

Кога е най-подходящия момент да наемем нов човек в екипа?

В първия случай – ако съществуващият екип и самият собственик поемат повече работа и отговорности. Има вероятност хората да стигнат до състояние бърнаут и в един момент да спрат. И да не могат повече да извършват дори и рутинните си задачи, а какво остава за допълнителните. А собственикът – кога ще е времето за семейство, за почивка, за срещи с приятели. За развитие на бизнеса – да мисли за бъдещето, вместо да се бори с пожари в настоящето.

Във втория случай, когато се държи човешки ресурс не натоварен – има опасност да се окаже, че дълги месеци компанията губи „живи“ пари, вместо да трупа и да ги ползва в трудни времена.

В този случай, собственикът има възможност да отдели време, за да подготви бъдещето – да придобие допълнителни умения, да отдели време да изготви бизнес стратегията си. Да помисли и да напише целите, които си поставя.

Да се погрижи за допълнителни обучения за екипа си. Не е за пренебрегване факта, че благодарение на допълнителния човешки ресурс, настоящите служители ще имат време, освен за текущите си работни задачи и за обучения.

Ковид-19 и рискът

Но рискът, в период като пандемията Ковид-19, когато бяхме свидетели как проектите секнаха изведнъж – отговорността за повече хора в екипа без работа става трудна.

В третия модул от нашето обучение разглеждаме стъпка по стъпка как се прави паричен поток за бъдещето и това умение е в голяма помощ на предприемачите да подредят пъзела на своя бизнес.

С този инструмент те започват да придобиват все по-голяма яснота за ресурсите, от които се нуждаят във всеки момент.

И благодарение на това умение, те могат да поставят цели на търговския си екип. Да преценят дали да наемат служител или да ползват подизпълнител. И куп други важни решения за конкретната ситуация.

Ако вие сте собственик на бизнес и сте имали подобни ситуации ще се радваме да ги споделите с нас по време на следващото ни обучение „Управлявай успешно финансите на бизнеса си“, което ще се състои през месец юни 2021.

Стремежът ни да реорганизираме максимално ефективно работата на фирмата си

Както и необходимостта от делегиране на задачите, ни води до неизменния въпрос – в кой момент трябва да се наеме нов човек в екипа. Особено в несигурни икономически времена, както през последната година?

Този казус все по-често се дискутира между участниците в обучението “Управлявай успешно финансите на бизнеса си “Това е въпрос, на който не може да се отговори еднозначно. Отговорът много зависи от конкретната ситуация.

Решението, което предлагаме по време на обучението е предприемачите да нарисуват в цифри картината на бизнеса си. На база тези цифри вече ще могат да вземат адекватно за ситуацията решение. 

Въпросът за необходимостта от наемане на нови служители, често се задава от собственици на бизнес в сферата на услугите. Проектански, архитектурни, IT, консултански, счетоводни, правни, обучителни и др. Особено е характерен за бизнеси, които работят по проекти.

Дали е добра идея да се натовари съществуващият екип с повече работа и от самите собственици на бизнес да се поемат повече задачи за известно време, вместо да назначат нов човек?

Дали не е по-доброто решение да се поддържа допълнителен ресурс, натоварен по-малко, но с идеята, че като се поемат нови проекти ще бъде запълнено времето на наетото лице (лица)?

И двата случая е необходимо да се помисли какво печели и какво губи собственикът на компанията. Добре е да се анализират внимателно всички положителни и отрицателни страни и на база картината на бизнеса в цифри, както и всички останали фактори да се прецени кое решение в момента ще е най-ефективно.

Този сайт използва бисквитки