Consendo

Често задавани въпроси

Счетоводителя отразява финансовите действия направени от собственика/управителя и ги предава към държавата.

Това е лице, което се осигурява изцяло за своя сметка. Обикновенно това са собственици на ЕООД-та или хора, упражняващи свободни професии.

От 10 януари до 30 април на следващата календарна година. За доходи, придобити през 2021 г., крайният срок е 3 май 2022 г., тъй като 30 април 2022 г. е почивен ден.

От 1 март до 30 юни на следващата календарна година за деклариране на доходите на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, които са избрали този ред на облагане.

Както човек не е добре да се самолекува, така не е добре и сам да водите счетоводството си. Правете това, в което сте добър и се възползвайте от специалистите, от които имате нужда.

Най – важното е да ви допадат хората, с които работите и да си носите взаимна полезност.

Всичко е въпрос на баланс. Ако искате да се научите, може да четете по темата и да разберете всичко, което ви е необходимо безплатно, но ще ви струва време. В много случаи може да е по изгодно да посетите специализирано обучение и да спестите време, в което да изкарате много повече пари.

Счетоводните къщи обслужват най – различни бизнеси и имам поглед над много казуси, докато собствения счетоводител, често влиза в “коловозите” на бизнес.

Данъчната проверка, противно на мнението на повечето хора, не е нищо страшно. Това е документален преглед на дейността на фирмата и направените финансови операции. Когато са спазени всички законо и счетодството е водено професионално, това е една рутинна проверка на документи.

При данъчна проверка, държата проверя дали правилно са отразени всички докуметни за приходи и разходи, и платени ли са всички данъци, така какво е описано в закона.

Отговорностите на една счетоводна къща може да варират, според специфичната уговорка между нея и клиента. Най – общо казано, една счетоводна къща е отговорна да обработи и подаде информация към държавата в срок, разбира се след като я получи от своя клиент.

От своя счетоводител всеки трябва да очаква, той да се грижи да обработва документите с разумен времеви срок след като ги получи и да предоставя тази информация както към държавата, така и да връща обратна връзка към клиента.

Не намерихте отговор на въпроса?

Свържете се с нас, за да си уговорим среща

Заедно изградихме бизнес ядро, решаващо проблеми от финансово, счетоводно и планово естество. Благодарение на нейните съвети, висшия мениджмънт на компанията използва успешно открилите се възможности, установени след направените експертни оценки.

Александра Антонова
СББ Груп

Свържете се с нас, за да можем да ви консултираме безплатно.

Свържете се с нас, ако искате да работим заедно.
Този сайт използва бисквитки