Consendo

Кандидатстване програми

Кандидатстване програми

Във връзка с Ковид кризата, правителството стартира редица програми за подкрепа на засегнатите бизнеси. В разнообразието на тези програми, нашата роля като бизнес консултанти е да се запознаем с тях и да преценим кои наши клиенти отговарят на условията на спефицична програма.  Информираме тези, които могат да кандидатстват и подготвяме необходимата документация за получаване на съответното финансиране, като се грижим за целия процес, от проверката за допустимост до подаването на финалните отчети.

Доволните ни клиенти ни препоръчват на други техни бизнес партньори, за които извършваме тази услуга и работим съвместно с тяхните счетоводителите, като им спестяваме нуждата от това, да се запознават с програмите и да играят ролята на посредник в предвижването на информацията между нас и счетоводството им.

Много бизнес собственици са с очакването, че това е работа на техния счетоводител, но това е специфична дейност, която е извън стандартния обхват на счетоводната дейност.

Заявете среща с наш представител.

Разберете повече от наш представител как можем да ви съдействаме.