Consendo

Труд и работна заплата

Труд и работна заплата

Изберете да поверите грижите за най-ценния си ресурс на истински ТРЗ (Труд и Работна Заплата) специалист, пазещ Вас и Вашите служители. Изготването на заплати понякога може да се изнесе към външна фирма, за да сте сигурни, че те ще останат конфиденциални.

Труд и Работна Заплата трябва да:

  • изготвяне на работни заплати за месеца, на база подадена информация от клиента за присъствия и отсъствия на служителите;
  • изготвяне на пейрол файл за банка;
  • регистриране на сключени или прекратени трудови договори към НАП съгласно чл. 62 от КТ;
  • обработка и подаване на болнични листове към НОИ на служители на клиента;
  • изготвяне на служебни бележки при поискване на служителите на клиента – за банка, детски надбавки, подаване на ГДД и др.;
  • подаване на тримесечни отчети към НСИ;
  • поддържане на трудово досие;
  • поддържане на връзка със Служба трудова медицина на клиента и оказване на съдействие при проверка от Инспекция по Труда;

Заявете среща с наш представител.

Разберете повече от наш представител как можем да ви съдействаме.

Този сайт използва бисквитки