Consendo

Годишни финансови отчети: Подготвени ли сте?

Сроковете за подаване на годишни финансови отчети наближават – 30 април 2024 г. за микропредприятията и 30 юни 2024 г. за останалите предприятия. За да ви улесним в процеса, подготвихме подробна информация, съвети и насоки, които да ви помогнат да се справите успешно.

1. Проверете за актуални бланки и инструкции:

  •  Посетете сайта на НАП: https://inetdec.nra.bg/
  • Изтеглете най-новите версии на бланките за годишни финансови отчети.
  • Прочетете внимателно инструкциите за попълване.

2. Съберете всички необходими документи:

  • Счетоводни регистри и документи за отчетния период.
  • Информация за активите, пасивите, приходите и разходите на предприятието.
  •  Данни за собствениците, управителите и служителите.
  • Други документи, изисквани от закона.

3. Попълнете декларацията внимателно:

  • Уверете се, че сте попълнили всички раздели на декларацията.
  • Вписвайте коректни и достоверни данни.
  • Проверете за евентуални грешки и пропуски.

4. Потърсете помощ от професионалисти:

Ако не сте сигурни как да попълните декларацията, можете да се обърнете към счетоводител или друг компетентен специалист. Екипът на CONSENDO е готов да ви помогне с подготовката на годишните ви финансови отчети.

5. Защо е важно да подадете годишните си финансови отчети навреме?

Спазването на сроковете е задължително по закон и ненавременното подаване на декларацията може да доведе до санкции от страна на НАП. Годишните финансови отчети са важен инструмент за управление на бизнеса. Освен, че ви дават информация за финансовото състояние на предприятието, те ви помагат да вземате обосновани решения.

Често в по-малките бизнеси се омаловажават дейностите като формиране на финансов отчет, на баланс, на отчет за приходите и разходите – дейности, с които редица работодатели смятат, че са способни да се справят сами, без помощта на външно счетоводство. На всяка фирма обаче ѝ е необходим счетоводител, който да подпише тези отчети. С тази дейност се ангажира външната счетоводна къща с нейния екип. Чуйте епизода на подкаста „Парите на предприемачите“, в който Димка Кънчева, счетоводител и управляващ съдружник и Михаил Господинов – комуникация с клиенти в CONSENDO говорят за това кога и защо е нужно фирмата да ползва услугите на външно счетоводство: https://consendo.eu/statii-polezno/koga-da-se-vyzpolzvame-ot-uslugite-na-v/

Защо да изберете CONSENDO?

Опит и професионализъм: Ние разполагаме с екип от висококвалифицирани счетоводители и одитори с богат опит в подготовката на годишни финансови отчети.

Индивидуален подход: Ще ви предложим персонализирано решение, съобразено с вашите нужди и спецификата на вашия бизнес.

Нашата визията е да осигурим финансова сигурност на нашите клиенти. Да им помогнем да се развиват и да постигнат бизнес целите си. Ние изграждаме трайни партньорства, основани на доверие.

👉 Свържете се с нас за безплатна консултация!

📱 +359 88 5 80 97 60

📧 office@consendo.euТози сайт използва бисквитки