Consendo

Консендо е Бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-0561

Консендо е Бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-0561

Европейски съюз, Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна иновации и косусурентноспособност

 

КОНСЕНДО” ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-0561 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, по Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 23.06.2020 г. до 23.09.2020 г.)Този сайт използва бисквитки