Consendo

Дигитализацията ли е спасителното въже на средния бизнес?

COVID-19 е световен проблем, който доведе до една от най-големите здравни и хуманитарни кризи през последните години. Икономиката на свой ред е огледало на обществените течения и състояния, и също беше изправена пред сериозно предизвикателство. Но как да се възстанови малкия и средния бизнес?

Именно за тях екипът на “Консендо България” създаде два уебинара, с които показва своята подкрепа към малките предприятия и стартиращите предприемачи. Темите на уебинарите варират в зависимост от казусите, с които се сблъсква екипът в ежедневната си работа. По този начин експертите се стараят да поддържат актуални съветите си.

Освен проведените уебинари по време на извънредното положение, екипът на Консендо вече планира следваща серия от събития. Те също ще са онлайн, а фокусът този път ще бъде какво е дигитализацията на бизнеса, как трябва да се случи и защо е важно. А в по-следващ етап ще се говори за конкретни инструменти и възможности, които ще могат да бъдат от полза  на “преминаването онлайн”.

В края на юли и началото на август предстоят два уебинара, свързани именно с дигитализацията. Двете събития ще засегнат най-важните теми, свързани с този процес – на първо място как ефективно да дигитализираме бизнес процесите във фирмата и на второ как да въведем „онлайн“ документация и административни дейности.

Но какво се промени основно в малкия и средния бизнес в страната след 13 март? Павел Хрисков, управляващ партньор на Консендо България, отговаря на този въпрос:

“Разбирането за комфорта, планирането на рисковете, планирането на офис пространствата и планирането на качеството и ефективността на служителите ще бъдат преглеждани с нов поглед за разлика от преди. Работодателите ще имат повече доверие на служителите и ще бъдат по-изобретателни в отдалечения им контрол, същевременно ще стане ясно и какво и кой е бил ефективен и какво и кой е в тежест на организацията.” 

Като едно от най-големите предизвикателства, пред които тази ситуация може да ни постави, според експертите е бъдещата инфлация, която ще бъде активирана в отговор на текущата стагнация и блокиране на глобалната икономика. Несъмнено ще се сблъскаме с такъв проблем поради  вкарването на финанси и помощи в глобалната икономика. А справянето с него се изразява в гъвкавост на бизнеса и пазарите.

Същевременно държавата създаде фонд за помощи на малкия бизнес, но има предприятия, които не кандидатстват.

“Такива компании най-често смятат, че тази помощ няма да им помогне, защото е много недостатъчна или защото знаят, че такъв тип взаимодействия ще доведат до натоварване на администрацията им, а в момента те се стараят да бъдат максимално ефективни” – коментира Павел Хрисков.

Един от начините да бъдем максимално ефективни е да се обърнем към онлайн средата и да се съсредоточим в развиването на системите си, за да можем ефективно да работим от разстояние където и когато е възможно. Така ще можем да пазим както екипа си, така и клиентите си в дългосрочен план. Пък и това ни дава възможност да бъдем гъвкави – тайната бизнесът ни да оцелее в настоящата криза и в предстоящите обществени промени, породени от COVID-19.Този сайт използва бисквитки