Consendo

Как да се справим със задълженията си към НАП?

Задавате си въпроса – как стигнах до тук; как натрупах толкова голямо задължение към НАП? Отговорът на въпроса е много лесен. До натрупване на задължение към НАП се стига с неплащане на осигуровките, ДДС или корпоративните данъци навреме. Ако се е случило, защото просто сте забравили, това е лесно поправимо. Ако обаче, причината затова е невъзможност да се покриват задълженията към НАП поради липсва на ликвидни средства, то тогава трябва да се замислим върху втория въпрос.

Защо натрупах такова задължение към НАП?

Ако стигнем до този въпрос, то е добре да последваме тези няколко стъпки:

  • Да проверим колко е задължението ни към настоящия момент.
  • Да проверим за какво дължим пари на НАП и с колко сме просрочили задълженията си.
  • Да проверим за последните 12 месеца колко са били задълженията ни към НАП по месеци и колко от тях сме покрили.

След като имаме тази информация, ние можем да анализираме защо сме натрупали задължения към НАП.

Къде може да търсим причината за натрупаните задължения към НАП?

Може да се окаже, че имаме много забавени вземания от клиенти, а това води до липса или недостатъчно средства, с които да платим задълженията си към НАП. Това се усеща най-вече при недостиг в средствата за ДДС.

Ако се окаже, че фирмата има затруднения в изплащане на осигуровки, причината може да се крие в несъбираемост на вземания. Друго основание може да бъде, че бюджета ни за заплати е по-висок, отколкото може да си позволи фирмата на база приходи. Тук е важно да се анализира дали правилно сме ценообразували нашите продукти и услуги. Също дали продаваме достатъчно количество, за да може да си покрием заплатите и осигуровките на служителите.

Разбира се, може да има и други причини, като всеки случай е добре да се разгледа индивидуално в пълната си цялост. Ако имате нужда от помощ в това, винаги може да се свържете с CONSENDO. Ние предоставяме консултантски бизнес услуги и оказваме съдействие на публични и частни предприятия, както и на физически лица .

Друга честа причина е, че не сме предвидили възнаграждение за себе си, като собственици и/или управители на своя бизнес и плащаме на себе си с парите за ДДС.

 Това е много реален сценарий и доста често в практиката ни се случва при нас да идват нови клиенти, които имат точно този проблем. Toва е причината да обръщаме сериозно внимание на него в нашето обучение, линк към което можете да видите тук. За да прекратим тази практика, трябва да определим стойността на нашия труд и парите, които си вземаме от дружеството, без те да са наше възнаграждение. След това, тези пари следва да се добавят в бюджета като възнаграждение и ако се налага да се актуализира цената на услугата/ продукта ни.

И след цялата информация, все още нямаме така желания от нас отговор на въпроса как да се справим със задълженията си към НАП

Това е така, защото за да се справим със задълженията, първо трябва да спрем да генерираме задлъжнялост и да можем на месечна база да ги покриваме. Едва тогава можем да разглеждаме стъпките, които да предприемем, за да наваксваме изоставането си.

Ако сме направили нужните корекции, за които говорим досега, ето и няколко просто стъпки, които можем да предприемем:

  1. Първото нещо, което трябва да направим, е да проверим имаме ли да вземаме от клиенти пари и ако имаме, то да се погрижим да получим дължимото. С тях може да се окаже, че ще покрием всичките си задължения, или поне голяма част от тях.  

2. Ако нямаме да вземаме пари от клиенти, задължението не е голямо и няма опасност да доведе до запор на сметките ни, което пък съответно ще възпрепятства осъществяване на дейността ни:

  • Можем всеки месец освен да покриваме текущите месечни задължения, да превеждаме допълнително и регулярно ХХ лв. докато не изчистим задължението си. Междувременно, ако получим допълнителни неочаквани приходи, използвайте ги по – бързо да погасите задължението си към НАП.
  • Ако не можем да си позволим да правим допълнителни вноски над текущите си месечни задължения, следва да потърсим нови източници на средства, без да покачваме месечните си разходи. С тези нови средства следва да погасяваме старите задължения. Друга опция е да потърсим как може да намалим разходите и с остатъка от средствата да покриваме задълженията.

Ако пък сме стигнали до момент, в който ни заплашва изпълнително дело и е важно да предприемем спешни мерки, то освен всички горе изброено, трябва да направим и следното:

  • Да помислим дали не е добре да си договорим кредит/овърдрафт, с който да покрием задълженията си. Така ще избегнем запор на сметките и на имущество и ще можем да продължим дейността си с научен урок, план за действие и погасяване на всички задължения. Лихвата към НАП е 10% на годишна база, така че може да ни е по изгодно да плащаме 5% лихва за овърдрафт, отколкото 10% към НАП.
  • Да покрием максимално голяма част от средствата по възможност било то със средства на фирмата, заем, кредит, собствени средства, след което да направим споразумение с НАП за разсрочване на задължението. Спрямо текущите правила на НАП, това разсрочване може да е до 6 месеца, което значи, че трябва да покриваме текущите задължения и да покрием натрупаните със 6 месечни вноски.

4. И последната, но може би най-важната стъпка, е да направим бюджет на паричните потоци за нашата дейност. Така още създавайки бюджета ще видим в кой момент от време ще имаме нужда от средства и ще планираме тяхното набавяне, за да не се стига до забава в плащанията към НАП и към контрагенти. Именно създаването на такъв бюджет много подробно разглеждаме в обучението “Управлявай успешно финансите на бизнеса си”.

Експертите на CONSENDO имат широки познания и практически опит в бизнеса, така че клиентите могат по всяко време да се докоснат до този огромен извор от информация и да извлекат най-доброто за своята организация. Помощта от професионалисти в сферата и навременната реакция, могат да спасят бизнеса ни и да ни помогнат да избегнем неприятни финансови ситуации и проблеми.Този сайт използва бисквитки