Consendo

Какво влияние имат разходите за успешния бизнес?

Не един или двама предприемачи са се върнали към работата на трудов договор, разбирайки че не могат да се справят с бизнеса си. Причините – малко клиенти, ниски продажби, липса на възможности за развитие, или разпознаваемост в обществото. Може би най-големият проблем при повечето хора, които се отказват, е нежеланието да учат, да търсят нови възможности, да придобият умения и знания, казва Димка Кънчева, съосновател и управляващ съдружник в консултантска компания CONSENDO. Тя посочва, че за да не се случва това, има обучения по продажби и маркетинг, а маркетингова агенция като 3CON може да изготви и позиционира съдържанието.

Разходите, които са непредвидими

Това е един от честите капани, когато се стартира нова идея. Защото при изготвяне на бизнес план, може някои от основните разходи да са пропуснати. За това често съветваме собствениците да се консултират със счетоводител или финансист. Това се прави когато правят бюджети, когато планират, за да няма пропуски. Което важи основно при по-мащабни проекти. „През м. септември 2020 г. проведохме първото издание на обучението “Управлявай успешно финансите на бизнеса си“, в което един от фокусите е правилното планиране на видовете разходи, защото те не са само за заплати и осигуровки“, споделя още Димка.

Преразпределение

Възможно ли е незнанието, неразбирането на финансите и на паричните потоци на бизнеса да провалят една отлична търговска идея? – отговорът е да, възможно е. Това е валидно основно, ако няма строги правила при разпределянето на финансите и разходите. Ако правилно са разпределени финансите, винаги ще има сума, която ще е заделена за буфер. За извънредни ситуации, за критични моменти, които в определен момент ще поемат такива минуси, които биха се случили.

Колко трябва да е заделеният буфер за разходите?

За всеки бизнес заделеният буфер е специфичен. По учебник би било добре поне за 6 месеца да имаме личната си издръжка, заделена като буфер. Защото в този период могат да се намерят нови проекти, да се започне нова работа. В бизнеса понякога издръжката на компания за 6 месеца може да бъде доста голяма и да не е обосновано да се заделя за такъв голям период от време. Например в сферата на услугите, където има плащания всеки месец, не е необходимо да се заделя ресурс за повече от 3 месеца. Но в сферата на продажбите и производството на стоки може да се окаже, че има нужда от по-дълъг период.

Добър начин за формиране на буфер е собственикът да заделя процент от приходите. Добре е това да бъдат 10%, но пак това зависи от спецификата на бизнеса. Защото може достатъчни да се окажат дори 2, 3 или 5%. Важното е заделянето на буфер да е системно, което всъщност е основен принцип на спестяването.Този сайт използва бисквитки