Consendo

Представителните разходи

В разгара на данъчната кампания за 2019 г. някои от следните казуси вълнуват мениджърите на компаниите:

  • Компанията ми отдели средства за предколеден тийм билдинг на екипа.
  • Инвестирахме известна сума в покупка на сувенири за бизнес партньори от чужбина, нещо повече – уредихме посрещането и престоя на тяхна делегация за семинара, който организирахме през ноември.
  • Поканихме потенциален партньор на бизнес закуска – естествено, за наша сметка.

Какво съветваме ние?

Всичко, което влагате в полза на добрия имидж на бизнеса ви, са представителни разходи. Тук попадат всички логистични казуси, обвързани с посещение на бизнес партньори – посрещането, престоят и изпращането на гости и делегации. Разходи за кетъринг на бизнес събития или за сметката в ресторанта, когато организирате работни обеди или вечери. При обезпечаването на фирмените събития – например чествания на годишнини, на важни договори или нов продукт, също влагате представителни разходи. Тук е важно да се има предвид, че чл.70, ал.1 т.3 от ЗДДС е категоричен – фирмата не може да ползва данъчен кредит за разходи, определени като представителни.

Затова данъчната основа за определяне на данъка върху тези разходи включва и начисления ДДС.

Как се дефинират разходите като „представителни“? 

Необходимо е те да бъдат свързани с вашата дейност. Друго задължително условие е всеки лев, инвестиран във фирмен тиймбилдинг или в работен обяд например, да бъде документално обоснован, тоест да има издадена фактура.

Какво всъщност представлява данъкът, който дължим върху представителните разходи, които правим?

Веднъж признати за представителни разходи, те подлежат на облагане с 10% данък. Данъчната основа, върху която се начисляват 10%, е стойността на фактурата с ДДС. Тези разходи и съответно начисленият данък се декларират с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО в част VIII -данък върху разходите.

Представителните разходи влияят върху данъчната печалба и корпоративния данък на фирмата – какво трябва да имате предвид?

В духа на неотдавна отминалите коледни празници – решили сте да отпразнувате успешната година на тържество за сътрудниците и лоялните партньори на компанията. Организирането и провеждането му, разбира се, са били изцяло ваша грижа като домакин – и сте инвестирали сумата от 1800 лв.  В случай че през годината сте имали няколко такива събития, примерно за 2880 лв. и за 1440 лв. – всички тези разходи годишно изглеждат така: 2880+1440+1800 = 6120 лв.

Тази сума следва да се обложи с 10% данък представителни разходи – така данъкът, който ще дължите, ще е точно 612 лв. Но тази сума се отчита като разход на дружеството и намалява данъчния резултат с 6120 лв. , което води до по-нисък корпоративен данък с 612 лв. Самият данък също е разход на дружеството. Той намалява корпоративния данък с още 61.20 лв. Така дружеството плаща еднократно 612 лв. данък представителни разходи и спестява корпоративен данък в размер на 673,20 лв.

Вашата инвестиция в добрите бизнес контакти и сплотеността на екипа намалява  касовата наличност в дружеството ви – на база получените фактури за разходваните средства.

В случай че не се отчете данък представителни разходи, тоест срещу похарчените средства няма налични фактури – същата сума от 6120 лв. би останала счетоводно в касата на дружеството. Тя не би намалила данъчната печалба и дружеството би платило корпоративен данък в размер на 612 лв. за съответната година. След плащане на данъка би останала нетна сума в размер на 5508 лв., която, за да бъде отписана официално от баланса на дружеството, ще следва да се разпредели като дивидент към собствениците. За целта ще бъде обложена с още 5% данък дивидент, или още 275.40 лв. Или общо 887.40 лв. (612 лв. +275.40 лв.).

Понякога собствениците предпочитат да не си разпределят дивидент, за който се дължи 5% данък. Така въпросната инвестиция в представителни разходи остава налична в сметка каса в счетоводството. Просто няма документ, с който счетоводителят да я изпише от касата. Какво ще установят собствениците на фирмата след 5 години? Те ще бъдат изненадани, че в счетоводната каса има цели 30 600 лв. (6120 годишно*5 г.), а реалността е съвсем различна. При такъв сценарий ще осъзнаят, че счетоводните отчети не отразяват обективното състояние на техния бизнес.

Коректната представа за състоянието на бизнеса ви е сериозно конкурентно предимство – възползвайте се от него! 

Ако сте собственик на бизнес, независимо от икономическата му сфера, вие сам можете да изчислите пропуснатите ползи в отразяването на фактури за представителни разходи. Бихте могли да прецените дали да започнете да ги отчитате в счетоводството. Така годишният финансов отчет, който ще подпишете в края на годината, ще отговаря на обективната ситуация във фирмата ви. Тази информация ще бъде коректна отправна точка за вас и екипа ви, когато поставяте нови цели за успешното развитие на бизнес начинанието.

Димка Кънчева
управляващ партньор
в Консендо БългарияТози сайт използва бисквитки