Consendo

Регистрация по ДДС – кога и защо?

Какво всъщност е ДДС?

С Данък върху добавената стойност (ДДС) се облага потреблението на стоки и услуги. Това е косвен данък, с който се облагат продажбите, като тежестта се понася от потребителите на стоката или услугата. Регистрация по ДДС се прави по желание на фирмата още на начално ниво.

ДДС-то, данъкът върху добавената стойност е косвен данък, който всъщност се заплаща от крайния потребител. И за по-голямата част от стоките в България е 20%, а за други, като в областта на туризма, в заведенията за хранене, за книги, е 9%.

Фирма с регистрация по ДДС

Една фирма може да се регистрира по ДДС по желание още в начално. Това е единия от вариантите, когато се предвижда да няма по-големи обороти от 50 000 лв. В закона предстои промяна, според която оборотът ще бъде вдигнат двойно. Какво значи това? В рамките на 12 последователни месеца, ако едно дружество има оборот над 50 000 лв., в седемдневен срок, от периода, в който се установи този оборот, следва да бъде регистрирано по ДДС. Това е задължителна регистрация. А по желание, когато знае още в началото, че ще има големи обороти, може да бъде регистрирано по ДДС тогава. В закона има и промяна, която гласи, че може да бъде регистрирано още с регистрацията на самото дружество – едновременно с регистрацията на дружеството в Агенция по вписванията в Търговския регистър, да бъде поискано да се регистрира и по ДДС. Задължителна регистрация е тогава, когато, ако вземем за пример фрийлансъри, IT специалисти или други в областта на маркетинга, които работят с контрагенти, компании от ЕС, при тях става задължителна регистрация още от ден първи, защото те извършват услуги за компании в ЕС, а това подлежи на задължителна регистрация по ДДС. Когато фирмите “купуват” услуги от компании в ЕС, също подлежат на регистрации по закона на ДДС. Когато получават услугата от ЕС се казва, че компаниите се самоначисляват.

Защо повечето млади компании се колебаят дали да регистрират фирмата си по ДДС? Има ли допълнително предимства за регистрираните компании?

Ако компанията е регистрирана по ДДС, тя може да ползва ДДС-то на покупките – да си го приспада от продажбите. Когато е регистрирана по ДДС, обаче, съответно начислява и ДДС върху своите продажби. Погледнато чисто търговски, при ценообразуване, ние много често сме правили сметки за това, но погледнато чисто търговски при регистрирано дружество по ДДС, то си начислява надценки на сумите без ДДС, на покупките, и съответно тези надценки са т.нар. печалба от продажба на стоки и услуги. Когато едно дружество е регистрирано по ДДС, за самото ценообразуване не се гледа ДДС-то, защото просто то не участва. Търговецът е един посредник. При него влиза ДДС от клиенти, ако са физически лица и той внася в държавата разликата между това ДДС, което той е получил от своите клиенти и това, което той е платил на своите контрагенти за покупката на стоки и услуги. Той е длъжен да внесе в НАП въпросната разлика до 14-то число на следващия месец. Когато обаче едно дружество не е регистрирано по ДДС, пак ако говорим от гледна точка на ценообразуване, то тогава вече, то си включва в покупната цена самото ДДС, защото той няма правото да си възстановява ДДС на покупките. И в същото време не начислява ДДС на продажбите, защото не е регистрирано по ДДС лице. Тоест във втория случай просто този търговец не подава дневници, справки и декларации ежемесечно. От гледна точка на това винаги гледаме първо какъв вид е дейността, дали има нужния оборот за регистрация по ДДС и дали има задължителни елементи в дейността, за регистрация по ДДС.

Другият въпрос, който вълнува предприемачите, е разходите във връзка с единия вариант – когато не са регистрирани по ДДС и в другия вариант

Една от основните разлики е в цената на счетоводни услуги. Защото когато едно дружество е регистрирано по ДДС, таксите са доста по-високи, защото ангажимента на счетоводителите е по-различен. А когато не е регистрирано по ДДС, съответно таксите са по-ниски. Това е един от най-често задаваните въпроси към CONSENDO. Доста нови клиенти, които се вълнуват за това как да продължат, как да стартират своя бизнес, как да продължат напред, ни задават този въпрос. Съветваме ги, че ако извършват услуги на територията на страната и не се предвижда да имат оборот по-голям от задължителния праг, който е 50 000, в рамките на 12 последователни календарни месеца, то тогава по-добрия вариант е дружеството да не е регистрирано по ДДС. И всъщност, зависи фирмата към кого извършва тези услуги. Защото ако те са към физически лица, то със сигурност е по-добър вариант то да не бъде регистрирано по ДДС. Защото иначе стойността върху цената на услугата ще трябва задължително да я начислим отгоре – 20% ДДС. А физическите лица не могат да  възстановяват сумата, ако и те не са регистрирани. Но в общия случай, физическите лица ще бъдат натоварени допълнително.

Когато работим B2B, с бизнеси, то тогава и нашите контрагенти и клиенти са регистрирани по ДДС, то тогава, може би по-скоро би се замислил предприемача, чисто финансово, колко ще му струва поддръжката на дружеството и тогава да прецени дали да се регистрира или не, по ДДС.  Но всеки случай е специфичен. Не можем генерално да отсечем “в този случай регистрираме”, “в този случай не е добре да регистрираме”, освен законовите параметри.

Коментира Димка Кънчева, счетоводител и управляващ партньор в консултантска къща CONSENDO.

Абонирайте се на нашия канал, за да научавате всяка седмица интересни съвети за конкретни счетоводни казуси. Също така и въпроси за управлението на фирмените финанси. Следете ни в нашите канали в LinkedInFacebookSoundcloudSpotify и TikTok.

Приятно слушане!Този сайт използва бисквитки