Consendo

Ценообразуването в бизнеса

За да се разбере кое не функционира правилно в един бизнес, трябва подробно да се разгледат процесите в него. Необходимо е да се нарисува картина на състоянието му към момента, да се прецени какво се желае като резултат и да се предприемат съответните мерки. И не на последно място – да не подценяваме ролята на ценообразуването.

В кои случаи се издава фактура и каква информация трябва да съдържа?

Тя се издава в 5-дневен срок от извършването на услуга или от предаването на стока на контрагент. Съществува един специфичен случай, в който фактурата се издава преди извършването на тези действия и това е при получен аванс от клиенти по банкова сметка или в брой. Само по себе си това представлява данъчно събитие и трябва да бъде издаден такъв документ. Ако дружеството е регистрирано по ДДС и поради някаква причина фактурата не е отразена в дневниците за съответния месец, следва да се направи корекция, но е препоръчително всичко да бъде изпълнявано в срок.

Как да се определи цената на предлаганите стоки и услуги?

Съществуват различни стратегии, но е важна информираността за цените на пазара, за да се разбере дали определените от компанията съответстват с тях. Трябва посочената цена и продадените количества да носят желания финансов резултат.

Тук идва ролята на т.нар. “пределна точка на продажбите” (break-even point), чрез която се задава таргет на търговците да продават така, че дружеството да е способно да покрива постоянните си разходи.

“Предприемачите трябва да бъдат спокойни, че техният бизнес им носи достатъчен приход, за да могат да покриват разходите си и да имат печалба.”

– споделя Димка Кънчева, счетоводител и управляващ съдружник в консултантска компания Consendo

Правилното ценообразуване е изключително важно

Възможно е да се окаже, че дружеството има парични потоци, но въпреки това продава на загуба, т.е. маржът не стига, за да бъдат покрити постоянните разходи. Ако се случи така, че цените се позиционират добре на пазара, но не покриват разходите, то тогава следва да се предприемат мерки по промяна на някои процеси в производството или намаляне на персонала.

Как може да се избегне забавяне на плащане от клиенти?

Необходима е дисциплина – стоките и услугите не трябва да бъдат предоставяни преди да бъде извършено плащане. Ключов момент в развитието на бизнес е да се определи човек, който да се грижи за вземанията и комуникацията с клиенти. Понякога се случва забавяне на плащанията, просто защото не е било напомнено на клиентите. Разбира се съществуват и някои случаи, в които е нужна намесата на специалист по събиране на вземанията.

Абонирайте се на нашия канал, за да научавате всяка седмица интересни съвети за конкретни счетоводни казуси. Също така и въпроси за управлението на фирмените финанси. Следете ни в нашите канали в LinkedInFacebookSoundcloudSpotify и TikTok.

Приятно слушане 👇🏻Този сайт използва бисквитки