Consendo

Капитал относително понятие ли е?

Практиката показва, че не е изключено между собствениците в една компания да възникнат спорове и поради това е важно още при сключването на дружествения договор да упоменете важните за всяка страна точки. Съществено е също да се знае, че в началото всеки партньор може да влезе с различен капитал, един може да участва със знания и опит, друг с финанси, а трети с техника или база например. Капитал е относително понятие и това трябва да бъде описано ясно при сключване на дружествен договор, за да няма ощетени в бъдеще.

Първоначална регистрация по ООД или ЕООД

При регистриране на дружество е добре е да помислим и за дейността на компанията в следващите поне 3-4 години. Именно до колко има потенциал да се развива занапред. Първоначално регистрацията може да бъде ООД или ЕООД. А ако дейността се разрасне, може да се трансформира в акционерно дружество (АД). Защо това е по-добър вариант? Защото за регистриране на АД минималния изискуем капитал е по-висок, отколкото при едноличната форма на управление ООД.

„Като счетоводна-консултантска компания, ние в Consendo даваме насоки за финансиране на бизнеса на своите клиенти, като ги съветваме за вариантите кога и по какъв начин да бъде получено то. Ако имате намерение след 2-3 години да теглите кредит, наша е задачата да ви консултираме как трябва да изглежда балансът и какво да направите, за да може банката да одобри вашето искане, тъй като не е възможно собственик на бизнес да отчита загуба в продължение на две или три поредни години и да получи фирмен кредит“, казва Димка Кънчева в пети епизод на подкаста „Парите на предприемачите“. Задължително условие е дружеството да е на печалба, за да може да бъде подкрепено финансово независимо дали от банка или инвеститор. Друго важно условие за развитието на дружеството е да бъдат платени всички данъци.

Финансовият план различен ли е от бизнес плана?

Често предприемачите използват понятията „бизнес план“ и „финансов план“, но не разбират какво точно стои зад тях. Бизнес планът е бюджет, в който описваме разходите, които предстоят в бъдеще за компанията. Те започват да текат още в деня, в който регистрираме дружеството си. Също така в един бизнес план се залагат и прогнозираните приходи. Бизнес планът на една компания служи за яснота. Именно кои са необходимите стъпки, за да може компанията да генерира предвидените приходи и разходи. Финансовият план е същото – покрива тези стъпки и цели.

Обучението „Управлявай успешно финансите на бизнеса си“ помага за разбирането на различните видове разходи. Постоянните, както и променливите които се появяват само когато дружеството отчита дейност. Обяснява в подробности защо са толкова важни разходите при развиване на дейност. Как те например показват ясно, че дружеството трябва да поддържа определени налични средства. За да поема постоянните си разходи и да не стига до фалит.

Приятно слушане!Този сайт използва бисквитки