Consendo

Разходи и работа с подизпълнители в сферата на маркетинга и рекламата

Проблемите, пред които се изправят различните бизнеси на финансово ниво са почти идентични. Но има и специфични моменти, на които е добре да се обърне внимание. Вземания, задължения, данъци, външни изпълнители за маркетинг и реклама и други. Ето защо от изключителна важност е изготвянето на бюджет за всеки проект, защото чрез него става ясно нужното финансиране. Освен това се дава яснота как се оценява даден разход, а не дали трябва да се направи.

 „Достатъчно“ или „недостатъчно“, а не „много“ или „малко“

В маркетинга и рекламата има специфично перо на разходите, защото се работи с подизпълнители. А поръчките от клиентите не винаги се плащат авансово и това прави бюджетирането на конкретни кампании специфичен процес.

Самото бюджетиране в маркетинга или друга сфера следва еднакви правила, същото се отнася и за отчета на паричните потоци. В добре планиран бюджет винаги става ясно къде са по-слабите моменти, в които може да възникнат проблемите при плащането на подизпълнител.

Опитът на Юлиян Ефтимов, маркетинг директор и управител на маркетингова агенция 3CON, показва, че най-трудно се изготвя бюджет за събития. При подготовката му основна правило трябва да е това, че агенциите не бива да спестяват от нищо. По-добре да се включи като предложение и клиентът да го откаже, вместо агенцията да пропусне да добави няколко разходни пера, защото тогава става трудно при плащане от нейна страна.

Всеки детайл при разход трябва да се описва, посочва още той. Според него „много“ или „малко“ са грешни понятия, когато се говори за бюджетиране в маркетинга, правилно е да се измерва с „достатъчно“ или „недостатъчно“.

Реклама, пиар и маркетинг са инвестиция

Нивото на инвестиции за всеки бизнес зависи от  спецификата на дейността му. По учебник между 10 и 14% от печалбата се отделят за маркетингови цели, но при някои бизнеси е необходимо да се предвидят и до 50%.

Често хората се плащат от бюджети, но те представляват един екселски файл или дори лист хартия с предполагаемите разходи. Бюджетирането се подценява, но то е 90% от добре  свършената работа. При постоянно променящите се цени е трудно да се планира за повече от 1 месец напред, но без такова няма успешни проекти.

Колко да са непредвидените разходи?

Ако при изпълнението на проект често установявате, че се ви нужни още 10% върху определения бюджет, заложете такъв процент за непредвидени разходи. И не забравяйте, че приход и печалба са две различни неща, а след плащане на данъци и печалбата е коренно различна.

Как и откъде да се научим?

Димка Кънчева – управляващ партньор в Consendo, предлага подходяща книга по темата. В този епизод препоръчва книгата на Наполеон Хил – “Мисли и забогатявай”. В нея се говори за умението да задържиш вниманието си в едно конкретно нещо, какъв процес е бюджетирането. Книгата е едно добро четиво за всички, които искат да бъдат успешни. Юлиян препоръчва книгата „Мисленето“ на Даниъл Канеман. Всяка една минута, отделена за четенето й, си заслужава. Тя е фокусирана върху това как заблудите, в които вярваме, ни играят много лоша шега.

Чуйте повече тук:Този сайт използва бисквитки