Consendo

Рекламата – инвестиция, която прави бизнеса ни разпознаваем

Как гледа малкия и среден бизнес на рекламата? Инвестиция ли е тя, или просто разход без възвръщаемост?

Всички знаем, че понякога е много трудно да оправдаем необходимите средства за рекламна кампания. Хенри Форд е казал, че да спреш да рекламираш, за да спестиш пари, е като да спреш часовника си да спестиш време. Разговор с Николета Балджиева – управляващ директор на MegaBoаrd България – компания за външна реклама.

Рекламния бюджет и защо е важен той?

Рекламният бюджет е част от бюджета, като обикновено се изразява в процентно отношение спрямо планираните от нас приходи. Големите компании планират много своевременно своите бюджети и обикновено около септември те вече знаят на какви приходи могат да разчитат и съответно какъв процент от бюджета си да заделят за реклама.

Благодарение на бюджета за реклама, компаниите се фокусират върху нуждите и проблемите на своите клиенти. Те знаят как точно да инвестират парите си, така че рекламните им кампании да доведат до по-големи приходи и съответно, благодарение на това и таргетирането на целевата аудитория се избират и канали за реклама.

-Споделя Николета.

Дали ще бъде онлайн, телевизия или външна реклама. Всяко планиране на бюджет обикновено е свързано с 20% от стойността на приходите. В случаите, когато компанията не е готова да задели такива средства за реклама на свои продукти или за популяризиране на бранда си, те се ограничават в маркетингов бюджет, който може да бъде и 10% от приходите.

Кога отделяме това от общия бюджет?

За да стигнем до разпределянето, като сме направили бюджета, ние сме разпределили определени продукти, които трябва да ни доведат до приходите, които планираме. Продуктите, които ще продаваме повече и искаме да наложим на пазара като нови, са важните. Техните приходи зависят от това как ще успеем да ги наложим на този пазар и да ги направим разпознаваеми. Именно затова заедно с бюджета, ние планираме и рекламния бюджет, като съответно маркетинговия отдел прави конкретно планиране на типове канали, където ще се изразходват тези средства по времеви периоди в годината.

В кой период от годината започваме да планираме рекламния бюджет?

Зависи от това кога изготвяме нашия годишен отчет. Например, международните компании в края на септември имат одобрени годишни бюджети. Тоест, те могат вече да започнат планирането на маркетинговите си кампании и активности за следващата година. Колкото по-рано го направим толкова сме по-напред от останалите.

От счетоводна гледна точка какво представляват разходите за реклама?

Разходите за реклама са разход за момента, за който те се отнасят. Ако рекламата ще ползваме в календарната година, то тя е разход за календарната година. Ако си направим предплащане за рекламна кампания за следващата година – две, то това ще е отразено като разход за бъдещ период, който няма да е отразен за тази година, в момента в които ползваме рекламата.

 Как разбираме дали рекламата ни е била ефективна?

Рекламата е инвестиция, която дългосрочно се отплаща като налага бранда ни и името му като дълготраен продукт или услуга. Има различни начини, по които може да разберем до каква степен е била ефективна рекламата ни. Може да направим и сравнителен анализ за период относно тези стойности. Измеримост има и във външната реклама, а мониторинг на рекламни локации позволява бизнесите, които рекламират сами, да преценят възвращаемостта на своята инвестиция.

– коментира Николета Балджиева.

Малкият бизнес започва ли да гледа на рекламата като инвестиция?

При по-големите компании този разход се планира и те знаят, че благодарение на рекламата техните приходи се увеличават или запазват спрямо ситуацията.

„Малките фирми по-рядко прибягват до реклама, но най-малкото имат сайт, ползват фейсбук. Такива неща които могат сами да си подържат. Това е моето наблюдение.“

– споделя Димка Кънчева, счетоводител и управляващ партньор в консултантска компания CONSENDO.

За кого  външната реклама е подходяща?

“Има и много микро компании, които също инвестират във външна реклама. Те го правят строго таргетирано,  какви доходи търсим, каква е покупателната им възможност. Всичко това е един сложен процес, през който ние минаваме с компанията и обсъждаме, за да може да сме полезни.”, разказва Николета.

 

Да, парите за реклама са разход, но погледнато реално в компанията, този разход може да се окаже един голям актив. Така  нашите потенциални клиенти могат да ни открият и да станем разпознаваеми. Това е огромен позитив за компанията, защото за да избере някой да работи с теб трябва да те познава и да ти има доверие. А той те познава благодарение на рекламата. Благодарение на това какво се пише и говори за теб. Това е изключително важно. Затова не пестете бюджет за реклама, в крайна сметка ако падне дърво в гората, някой ще разбере ли, че е паднало ако никой не каже нещо за това.

– добави Димка.

Какво още си казахме? Чуйте в подкаста тук!Този сайт използва бисквитки