Consendo

Счетоводство

Счетоводство

Бизнесът не може без обработка на счетоводство. Счетоводителят е този, на който трябва да имаме пълно доверие, че ни разбира добре и ще бъде стриктен при спазването на правилата, наложени от закона. Ако търсите професионалисти, които да Ви съветват и да Ви пазят от „стъпване на криво“ или просто искате да знаете, че всичко се случва без да се налага да го контролирате, можете да разчитате на нас. Същевременно винаги когато имате счетоводен и бизнес казус, в удобно за вас време, сме готови да го обсъдим с вас и да ви дадем профионална консултация по темата.

Освен това, наша работа като Ваш екип за счетоводство е да обработим счетоводната документация и да я предоставим на данъчните органи.

Ние ви предлагаме:

Счетоводство и представителство пред държавни контролни органи, като НАП, ГИТ, НОИ и др.

Счетоводно обслужване за фирми без регистрация по ДДС

 • осчетоводяване на фактури за покупки и продажби;
 • осчетоводяване на банкови извлечения предоставени от клиента;
 • осчетоводяване на заплати изготвени от Консендо;
 • подаване на декларации по чл. 55 и чл. 201 в НАП за всяко тримесечие;
 • изготвяне и подаване на декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ към НАП ежегодно;
 • изготвяне и подаване на годишен отчет към НСИ;
 • изготвяне на ГДД към НАП ежегодно;
 • изготвяне на ГФО; 
 • изготвяне на ОПР и баланс; 
 • изготвяне на отчет за Счетоводно-данъчен финансов резултат на 3месечие;

Счетоводство на фирми с регистрация по ДДС;

 • осчетоводяване на фактури за покупки и продажби;
 • осчетоводяване на банкови извлечения предоставени от клиента;
 • осчетоводяване на заплати изготвени от Консендо;
 • изготвяне на ДДС дневници;
 • подаване на декларация по ЗДДС;
 • подаване на декларации по чл. 55 и чл. 201 в НАП за всяко тримесечие;
 • изготвяне и подаване на декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ към НАП ежегодно;
 • изготвяне и подаване на годишен отчет към НСИ;
 • изготвяне на ГДД към НАП ежегодно;
 • изготвяне на ГФО; (подаване е допълнителна услуга)
 • изготвяне на ОПР и баланс; (изготвяне пред банкови институции може да бъде допълнително таксувано)
 • изготвяне на отчет за Счетоводно-данъчен финансов резултат на 3месечие;
 • изготвяне на протоколи ВОП и въвеждане в ДДС дневници;
 • изготвяне и подаване на Интрастат

Заявете среща с наш представител.

Разберете повече от наш представител как можем да ви съдействаме.

Този сайт използва бисквитки