Consendo

Защо е създадена пенсията?

В исторически план от непълноценно хранене, недобра медицинска помощ, епидемии и войни средната продължителност на живота е била едва 40 годиниПрез втората половина на XIX век се извършват редица медицински открития и постепенно се удължава продължителността на живота. Това води до голяма група хоранеможещи да работят, но имащи нужда да бъдат осигурени. Тоест необходимостта от пенсията.

Поради тази причина Ото фон Бисмарк решава да създаде пенсионната система през 1889 г. Германия въвежда осигурителни вноски за старост и за инвалидност за цялото работещо население в края на XIX век. Системата съществува преди световната война, успява да оцелее след нея, да се възстанови след разрушителната хиперинфлация в страната и продължава да е основа за икономическия живот.

По онова време е имало висока раждаемост, в семействата е имало повече деца и се е получавало така, че на 10 човека, които се осигуряват, се пада по 1 осигуряващ. Тогава средната продължителност на живота е била 50 г. и затова възрастта за получаване на пенсия е била направена да бъде 50 г. Така малка част от хората са доживявали да вземат пенсия. Затова за времето си пенсионната система е работила доста добре.

В България пенсионната система, в доста незавършен вариант, съществува от 1886 г., малко преди пенсионната система в Германия. От 1932 г. съществува фондова система, която осигурява  социално осигуряване в България. След множество промени в политическите строеве в страната, и всеки от които носещ реформи в осигуряването и пенсиите, днешната система е приета през 2000 г. Тя включва три стълба на пенсионното осигуряване:

  • държавно обществено осигуряване;
  • допълнително задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт (професионален и универсален фонд);
  • допълнително доброволно пенсионно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.

Тя е на дъното в европейските класации, като българските граждани взимат едни от най-ниските пенсии в Европа. Независимо от това се случват реформи и от 1 юли 2019 г. е прието увеличение и над 2 130 000 пенсионери получават увеличение с 5,7%., съобщено от Националния осигурителен институт (НОИ).

В момента са налице изключително много проблеми, които влияят на осигурителната система. Сред тях са: демографски срив, чувствително увеличение на продължителността на живота и куп други социални разлики. Така текущата пенсионна система няма нужда от просто реформиране, а от цялостна реконструкция на базисно ниво, така че да отговаря на реалните социални условия днес.

Такава реконструкция изисква не само политическа воля, а и обществена. За съжаление обществото предпочита политически субекти да оправят и реформират системата. Това не води до никакви обществени и лични усилия, както и поемане на лична отговорност.

Опитът във времето показва, че отлагането на финансови решения и поемане на лична отговорност за финансово ни състояние в бъдеще не води до нищо добро

Експертите на CONSENDO осигуряват финансови консултации за създаване на сигурност и баланс в личните финанси с оглед на дългосрочно подобряване стандарта на живот.